Gå til hovedindhold

OM TA-INSPEKTION

TA-Inspektion er centralt placeret midt i landet

pic

TA-Inspektion er en mindre, uvildig inspektionsvirksomhed, der har specialiseret sig i forebyggende vedligeholdelse af bl.a. elanlæg.

Konceptet for den forebyggende vedligeholdelse bygger altid på en vurdering af det elektriske anlægs tilstand.

Alle inspektioner fortages af personale, der har den termografiske- og faglige baggrund, der gør inspektionen til et korrekt visende - og operationelt anvendeligt værktøj .

Tilstandsvurderingen sker på baggrund af en termografisk inspektion, og såvel termograferingen - som den tilhørende rapportering overholder Dansk Teknologisk Instituts "Vejledning i termografering af stærkstrømstekniske anlæg."

Tilstandsvurderingen kan efter behov og ønske kombineres med en forebyggende eltavlerengøring.

Såvel termograferingen - som eltavlerengøringen gennemføres uden anlægsafbrydelser.

Med henblik på at opnå mulighed for termografering af højspændingsanlæg kan TA-Inspektion levere specielt udviklede inspektionsvinduer - H.VIR 70 - til indbygning i anlæggene.

Læs mere

Certificering

TA - Inspektion er certificeret til el-termografi af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

DBI Certifikat

Og til trykprøvning af bygninger igennem Byggeriets Kvalitetskontrol.

Byggeriets kvalitetskontrol certifikat

TA-Inspektion

Forebyggende vedligeholdelse

Forebyggende vedligeholdelse har til hensigt at nedsætte risici for sådan beskadigelse af bygninger, produktionsudstyr og varelagre, at virksomheders og institutioners drift trues.

TA-Inspektion har specialiseret sig i forebyggende vedligeholdelse af f.eks. elanlæg og procesinstallationer.

TA-Inspektion benytter sig bl.a. af termografering og forebyggende eltavlerengøring.

Inspektionerne-og eltavlerengøring gennemføres uden afbrydelser eller gener for den daglige drift.

Termografering og rapportering

Ved termografering omsættes infrarød varmestråling til eksakte temperaturer.

Trykprøvning

TA-Inspektion er certificeret til at udføre trykprøvning af bygninger.

Priser

TA-Inspektions priser er ens uanset hvor opgaverne skal løses.